Мягмар, 4 сар 16, 2024
17.1 C
Ulaanbaatar

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 144 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэхийг уриалж байна

Өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамаарч 25 ба түүнээс дээш ажилтантай бол нийт ажлын байрныхаа 4 хувиас доошгүй орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаарай.

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751&fbclid=IwAR0DejrqKeJLmJbJe460p-u4fmxTG7JPjK5oN7igrIa53jzZ51h0VqF0NDw

Шинэ мэдээ