Ангилал: Онцлох

Онцлох самбарт байрлах бол сонгоно. Энд сонгосон бол жижиг онцлоход сонгохгүй.