Бямба, 5 сар 25, 2024
8.8 C
Ulaanbaatar

Туул голын онцгой хамгаалалтын бүсэд хууль бусаар олборлолт явуулсан таван аж ахуйн нэгжийг илрүүлжээ

Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд холбогдох албаныхан хяналт, шалгалт хийжээ.

Тодруулбал, Баян, Баянцагаан, Баянжаргалан, Эрдэнэ, Сэргэлэн, Заамар сумдын нутагт тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 65 аж ахуйн нэгж, 13 бичил уурхайн нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийхэд 25 аж ахуйн нэгж, зургаан бичил уурхайн нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа явуулаагүй байна.
Шалгалтаар уурхай дээр байх ёстой баримт бичгийн бүрдэлгүй, батлагдсан зураг төслийн дагуу үйл ажиллагаа явуулаагүй дөрвөн аж ахуйн нэгж байжээ. Зөрчилтэй аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг улсын байцаагчийн актаар түр зогсоож, долоон аж ахуйн нэгжид Зөрчлийн хэрэг нээн зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан байна.

Мөн ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг мөрдөж ажиллаагүй, уурхайн талбайд тэмдэг тэмдэглэгээ, гэрэлтүүлэг хангалтгүй, маркшейдрийн хэмжилт тогтмол хийдэггүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрсэн аж ахуйн нэгжүүдэд улсын байцаагчийн хамтарсан албан шаардлага хүргүүлжээ.

Түүнчлэн тусгай зөвшөөрөлгүй талбайд үйл ажиллагаа явуулсан, ашигт малтмалын ашиглалт олборлолт явуулсан талбайд нөхөн сэргээлтийг зохих журмын дагуу хийгээгүй, Туул голын онцгой хамгаалалтын бүсэд хууль бусаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа явуулсан таван аж ахуйн нэгжид эрүүгийн хэрэг үүсгэхээр цагдаагийн байгууллагад харьяаллын дагуу шилжүүлээд байна.

Мэргэжлийн хяналтын газар болон холбогдох байгууллагаас хяналт, шалгалтыг үргэлжлүүлж байгаа талаар мэдээлэв.

зураг

Эх сурвалж: Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар

Шинэ мэдээ